Medlemmarna i Dalkurd FF kallas härmed till ordinarie årsmöte måndagen den 14 mars 2016 kl 18.00 i Maserskolan, Borlänge.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars 2016.  

Välkomna!
Styrelsen