Dalkurds extrainsatta årsmöte genomfördes på tisdagskvällen. Inbjudna var medlemmar, åhörare, press och politiker från Borlänge kommun. Endast en punkt skulle avhandlas och det gällde en eventuell flytt ifrån Borlänge där medlemmarna skulle få komma till tals och genomföra en omröstning. 

Kristina Svensson valdes till årsmötets ordförande.

Mötet inleddes med att Rimsky Barlari (pressansvarig) och Maria Ahlnander (sociala kommittén samt styrelsemedlem) höll ett anförande om vårt sociala arbete. Vilka insatser vi gjort från föreningens start fram tills idag. Nämndes gjorde skolor i Borlänge, nattvandringar, insatser för flickor samt tre spelare som statuerade exempel på hur Dalkurd gjort lyckade insatser.

Därefter höll föreningens ordförande Ramazan Kizil en presentation som handlade om klubbens historik i Borlänge kommun och vilka motgångar vi mötts av under Dalkurds 12-åriga historia. Detta handlade bland annat om svårigheten att få till ett klubbhus och löften som inte infriats. Ett 20-tal platser nämndes där föreningen lovats bygga klubbhus men där politiska beslut kommit i vägen vilket gör att vi än idag står utan kansli. Ramazan Kizil berättade om när huvudsponsorerna kommit till Domnarvsvallen för att besöka en match, men man tvingats sitta på bänken utanför kiosken vid huvudentrén eftersom inget rum finns att tillgå.

Elvan Cicen (ungdomsledare) berättade om Domnarvsvallens lokaler samt vilka utrymmen vi har tillgång till och hur fördelningen ser ut i dagsläget.

Efter en paus lämnades ordet fritt. Åhörare och medlemmar fick komma till tals. Ett förslag från en medlem med barn spelandes i ett av ungdomslagen föreslog att dagens omröstning skulle vara att medlemmarna lämnar beslutet till styrelsen. Att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna med andra kommuner och att fatta ett beslut i frågan.

En annan förälder till ett barn i ungdomslagen hade som förslag att föreningen skulle försöka få kommunen att skriva ett kontrakt med kommunen där löftet om hemvist och lokalfördelning samt klubbhus skulle kunna infrias.

Röstningen var avklarad snabbt och den stora majoriteten röstade för att styrelsen får i uppdrag att undersöka eventuella möjligheter för flytt samt att ha i åtanke att fatta rätt beslut för alla barn och ungdomar som spelar i våra lag.

Inom närmaste dagarna kommer ett extra styrelsemöte att hållas där frågan diskuteras vidare. Ett löfte från föreningen är att vi ska tänka på Dalkurds bästa och vad som kommer att ge bäst förutsättningar för våra spelare samt för våra barn och ungdomar.