Dalkurd FF:s nya hemvist blir, från och med 2018, i Uppsala
Dalkurd FF bildades 2004 av personer som kände stort engagemang för att ge ungdomar hopp och framtidstro grundat på rättvisa, värdighet, respekt och glädje. Klubben bildades av personer utan
föreningserfarenhet men utbildades genom studiecirklar.

Från garagemöten till Allsvenskan
Med begränsade möjligheter har Dalkurd FF nått stora framgångar. Dalkurd FF skapade historia när klubben nådde Allsvenskan. Samtidigt hade föreningen ett garage som klubbhus, så sent som 2009. Idag bedriver Dalkurd FF elitverksamhet och har en akademi för ungdomar där Borlänge Kommun endast upplåtit en lokal på Domnarvsvallen på 30 kvadratmeter utan tillgång till rinnande vatten och toalett. Mer än så har inte samarbetet med kommunen gett.

Dalkurds skriftliga begäran om möte med kommunen
Dalkurd FF har i olika omgångar försökt utveckla en dialog och relation med Borlänge Kommun men har istället bemötts med att föreningen har motarbetats. Den 19 oktober 2017 skickade föreningen ett skriftligt önskemål om ett möte med Borlänge Kommun för att få till en fungerande dialog och kommunikation. Kommunen har valt att inte svara på mötesförfrågan. Dalkurd FF har in i det sista försökt skapa förutsättningar för en god dialog med syftet att hitta lösningar, men utan intresse från Borlänge Kommun. Det ska tydliggöras att arenafrågan har varit en parentes i ett förhållande som har haltat i många år.

Enhälligt beslut att flytta till Uppsala
Dalkurd FF:s styrelse har därför enhälligt beslutat att föreningens framtida utveckling och hemvist från januari 2018 blir i Uppsala. Grunden för beslutet är att skapa förutsättningar för föreningen som inte finns i Borlänge.

Dalkurds ungdomsverksamhet fortsätter existera Borlänge
Dalkurd FF:s ungdomsverksamhet kommer fortsätta att existera i Borlänge, men drivas vidare i andra former. Dalkurd FF kommer även fortsättningsvis ekonomiskt bidra till att skapa förutsättningar för att ungdomar ska spela fotboll i Borlänge.

Dalkurd vill vara med och utveckla Uppsala som idrottsstad
Dalkurd FF vill i sin nya hemstad söka synergier med andra föreningar och oavsett idrott- eller divisionstillhörighet vill vi vara med att utveckla Uppsala som idrottsstad.