Dalkurd FF vill vara tydliga med att vi inte står bakom uttalandet som vår tidigare VD har gjort. Detta uttalande är något som har gjorts i egenskap av privatperson och är inget som Dalkurd FF delar. Vi är en förening som står för respekt, mångfald och allas lika värde. Malmö har en supporterkultur som är en förebild för Fotbollssverige.