Dalkurd har beslutat att avskeda Andreas Brännström. Försöken att hitta en samförståndslösning har inte lyckats. Dalkurd har i ärendet företrätts av advokat Erik Danhard från Hamilton Advokatbyrå.