Med anledning av de påståenden som Kawa Junad har framfört via media de senaste dagarna vill vi framhålla följande.

Dalkurd FF är tacksamma för det ekonomiska stöd som Kawa Junad har bidragit med under den korta tid som han genom sitt bolag intresserat sig för att bidra till utvecklingen av Dalkurd FF.

Som framgått av Kawa Junads påståenden i media har han missuppfattat sin roll som investerare och minoritetsägare i Dalkurd AB.

Majoritetsägaren i Dalkurd AB är, i enlighet med den s k 51 %-regeln, den ideella föreningen Dalkurd FF.

Dalkurd FF styrs genom föreningsdemokrati varigenom den yttersta beslutanderätten tillkommer medlemmarna i Dalkurd FF på årsstämma. Det är Dalkurds medlemmar, d v s supportrar till Dalkurd FF och eldsjälar i Dalkurd FF, som har valt Dalkurd FF:s styrelse och det är Dalkurd FF:s styrelse som ytterst har att se till att en kompetent styrelse utses i Dalkurd AB genom föreningens majoritetsägande i Dalkurd AB.

Kawa Junad har under en period krävt att Dalkurd FF ska överlämna all beslutanderätt i Dalkurd AB till honom och att han ensamt ska få tillsätta styrelsen i Dalkurd AB. För Dalkurd FF är det självfallet uteslutet. Dalkurd FF:s framtid styrs av dess medlemmar. Det är de supportrar och eldsjälar som investerat både tid och pengar som utgör Dalkurd FF:s själ och som genom sitt medlemskap beslutar om Dalkurds framtid.

Styrelsen för Dalkurd FF kommer aldrig, oavsett om en investerare med omfattande kapital så kräver, att tumma på Dalkurd FF:s principer, medlemmarnas beslutanderätt, riksidrottsförbundets stadgar eller svensk föreningsrätt.