Med anledning av ett par händelser under de senaste matcherna finner Dalkurd FF det nödvändigt att lämna följande kommentar.

I enlighet med Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser vill vi återigen förtydliga att politiska anföranden och manifestationer – liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform – är förbjudna på svensk elitfotbolls arenor. Märk väl att detta – utöver exempelvis partiförkortningar – även gäller bildspråk och andra typer av symboler vars innehåll förbundet inte anser vara förenligt med de rådande tävlingsbestämmelserna samt att all exponering av ovan nämnda symboler endast skadar Dalkurd FF som förening.

Det enda undantaget för exponering av politiska budskap är då dessa förekommer i form av politiska partiers namn eller kännetecken på arenareklam, matchdräkter eller i matchprogram.

Dalkurd FF vill ännu en gång understryka att vi inte lägger någon värdering i dessa politiska eller – i enlighet med Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser – på andra sätt ej lämpliga symboler. Däremot är vi i egenskap av såväl arrangör på hemmaplan samt som gästande förening på bortaplan ansvariga för våra supportrars uppförande inom arenan samt under, eller i samband med match.

Genom att åberopa de av Föreningen Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet tillämpade reglerna gällande pyroteknik vill vi även påminna om att denna är förbjuden på svensk fotbolls elitarenor samt även förbjuden enligt svensk lagstiftning där bland annat följande står att läsa: ”Pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndighet får inte innehas eller användas på en idrottsanläggning när idrott pågår.” Den person som bryter mot denna lag kommer vid identifiering att stängas av från svensk elitfotbolls samtliga arenor under minst ett år. Dessutom kan användandet av pyrotekniska varor medföra böter för Dalkurd FF – pengar som med fördel kan användas på ett mer konstruktivt vis.

Vi ber er vänligt – men bestämt – om förståelse och respekt för dessa bestämmelser och hoppas på att vi tillsammans med er – våra fantastiska supportrar – kan vända den sportsligt haltande trenden och gå en underbar höst till mötes!

Dalkurd FF