Ända sedan Dalkurd FF grundades 2004 har föreningens främsta fokus varit att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid genom fotbollen. Under många år har ett gediget och framgångsrikt arbete bedrivits i Borlänge, där barn och ungdomar har utvecklats såväl på fotbollsplanen som utanför den. Under 2018 har Dalkurd FF sett över möjligheterna att starta upp en liknande ungdomsverksamhet i Uppsala, utan att andra föreningar ska bli lidande. Därför är det glädjande för oss att presentera ett samarbete med Uppsala-Kurd FK. Uppsala-Kurd FK är en ung förening, som grundades i Uppsala 2007 och som har tagit stora kliv på kort tid. Sedan starten har föreningen värnat om mångfald och integration, likt Dalkurd FF och ett samarbete föreningarna emellan är därför naturligt. Genom åren har Uppsala-Kurd FK och Dalkurd FF haft en god dialog sinsemellan och utbytt spelare på ungdomssidan, bl a i Gothia Elite Trophy 2017.

– Samarbetet med Uppsala-Kurd ger oss en väg in i Uppsalas ungdomsfotboll utan att behöva trampa på några tår och samarbetet med andra föreningar är något väldigt viktigt för oss, säger Dalkurd FF:s klubbdirektör Johan Gustafsson.

Uppsala-Kurd FK har i dagsläget ungdomslag i åldrarna 2002, 2003 och 2004. Dessa ungdomslag kommer att fusioneras in i Dalkurd FF. Föreningarna kommer att göra en gemensam ungdomssatsning för att kunna förverkliga dessa barn och ungdomars drömmar om att bli fotbollsproffs i framtiden. Uppsala-Kurd FK:s A-lag, som under 2019 kommer att spela i Division 4, har en ambition att klättra i seriesystemet med unga, egenfostrade spelare och tillsammans med ungdomsverksamheten i Dalkurd FF kommer man att ha en stark koppling till Dalkurd FF:s elitlag.

– I och med att vi i dagsläget inte har ett U21-lag så blir det här samarbetet väldigt intressant. Uppsala-Kurds A-lag blir en bra plattform för unga spelare att utvecklas på och sedan kunna slussas in i Dalkurd FF:s elitlag, säger Dalkurd FF:s sportchef Adil Kizil.

Möjligheter kommer att finnas för spelare att träna med Dalkurd FF:s A-lag. Det ger unga fotbollsspelare, som börjar spela i föreningen i tidig ålder, möjligheten att successivt ta klivet upp från ungdomsfotbollen till att kunna spela i A-laget i framtiden.

– Vår ambition är att erbjuda ungdomarna i Uppsala en helhetslösning där de kan spela hos oss från knatte till elit, där den så viktiga språngbrädan in i elitfotbollen finns. Detta är möjligt med samarbetet med Uppsala-Kurd FK via deras A-lag. Vår förhoppning är att kunna erbjuda alla en bra utbildning både socialt och fotbollsmässigt oavsett ålder eller var den enskilda individen ligger i sin utveckling, berättar Johan Gustafsson.

Dalkurd FF har som ambition att ha en fullstor fotbollsverksamhet i alla åldrar och hoppas att kunna starta upp fler ålderskullar, framför allt en knatteverksamhet, redan under 2019.

– Vi kommer att försöka öppna upp vår verksamhet för fler åldrar och vi är villiga att anpassa oss efter efterfrågan. Jag ser gärna att vi kan ha knattelag i fler åldrar redan till 2019, både på pojk- och flicksidan beroende på hur många som är intresserade av att spela hos oss, säger Johan Gustafsson.

– Tillsammans med Uppsala-Kurd kommer vi att följa samma värdegrund, träningsfilosofi och spelsätt, den utbildningen vi erbjuder skall genomsyra föreningen från elit ner till knatte men såklart anpassas efter nivå, fortsätter Johan Gustafsson.

Som tillförordnad akademichef kommer Dalkurd FF att ta hjälp av Einar Brekkan tills rekryteringen av den fasta personalen är klar.

– Med två elitföreningar i staden ser vi fantastiska möjligheter att kunna erbjuda bra fotbollsutbildning för fler av Uppsalas barn och ungdomar, vilket gör att fler kommer ha chansen att jaga sina drömmar och förhoppningsvis uppfylla dem. Jag är övertygad om att Uppsala som stad har potentialen att i framtiden kunna uppfostra många duktiga fotbollsspelare om fler får möjligheten, säger Einar Brekkan.

Under 2019 kommer även Dalkurd att starta en fond där barn med en sämre socioekonomisk situation kan ansöka för att få ekonomiskt stöd för sitt fotbollsspelande.

– Tyvärr så kommer en sån här verksamhet inte kunna erbjudas gratis. Men där har vi tagit ett initiativ till en fond där såväl företagare som privatpersoner skall kunna bidra så att vi tillsammans skapar en utbildning som är på lika villkor för alla, avslutar Johan Gustafsson.

Fonden kommer döpas till Fotboll – på lika villkor.

Den 21 november kl 19:00 kommer Dalkurd arrangera en visning av upplägget där alla föreningar i Uppsala är välkomna att komma med frågor och synpunkter.

Vill du börja spela fotboll i Dalkurd FF? Fyll i formuläret på denna sida.