Vi vill att Ni hör av Er till oss senast dagen före match till info@dalkurd.se. De uppgifter Ni behöver ange är namn och vilket medieföretag Ni representerar.

Kriterier
För att tillgodogöra sig ackreditering till Dalkurd FF:s matcher gäller det att Ni uppfyller de krav som Dalkurd FF ställt upp för säsongen.

Följande har rätt till ackreditering:
• Sportjournalister med giltig presslegitimation utfärdad av Svenska Journalistförbundet
• Sportjournalister med giltigt AIPS-kort
• Övriga journalister efter anmälan av det medieföretag man representerar
• Utöver detta kan Dalkurd FF bevilja ackreditering efter individuell prövning.

Praktisk information

• Vid ankomst till Domnarvsvallen uppger journalister och fotografer vilka de är och representerar till den parkeringsvakt som står vid bommen till Domnarvsvallen.

• Parkering för arbetande press finns framför Domnarvsvallen, till vänster om stora entrén.

• För att hämta ut er ackreditering och komma in på arenan tar ni ingången till vänster om spelarentrén.

Pressrum
Pressrummen på Domnarvsvallen finns placerade ovanför huvudläktaren där en separat trappa leder upp till pressrummen.

Presskonferens
Presskonferensen efter matchen påbörjas cirka 15 minuter efter slutsignalen. Efter avslutad presskonferens är Dalkurd FF:s spelare och ledare anträffbara.

Varmt välkomna till Domnarvsvallen!