Dalkurd FF är föreningen som bara funnits sedan 2004 men redan gjort ett rejält avtryck i fotbollssverige och blivit massmedialt uppmärksammade tack vare sitt sociala engagemang. Vi drivs fortfarande framåt mycket tack vare det stora engagemanget av eldsjälar. Därför är medlemskapet viktigt. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi. Förutom att du visar ditt stöd och i vilken klubb ditt hjärta hör hemma så får du möjlighet att vara med och påverka beslut som rör föreningen.

Prislista
Enskild medlem: 250:-

Gör din beställning här.