NÄSTA MATCH

ETTAN NORRA

6 Days 18 Hours 36 Minutes 28 Seconds

SENASTE NYTT

INFORMATION INFÖR BORTAMATCHEN MOT ASSYRISKA

Information inför söndagens bortamatch.

Med tanke på rådande restriktioner, där bland annat folksamlingar med fler än åtta deltagare är otillåtna, så uppmanar vi våra supportrar att inte samlas utanför arenan och att istället se matchen på UNT eller Sportexpressen.se.

INFORMATION INFÖR
BORTAMATCHEN MOT ASSYRISKA FF

News date: 13-05-2021

På söndag spelar vi på bortaplan mot Assyriska FF. I normala fall är det en match som bjuder på mycket publik och en folkfest, men på grund av rådande omständigheter tillåts ingen publik på plats. Södertälje Fotbollsarena omges av insynsskydd och insynen är ytterst begränsad på plats. Med tanke på rådande restriktioner, där bland annat folksamlingar med fler än åtta deltagare är otillåtna, så uppmanar vi våra supportrar att inte samlas utanför arenan och att istället se matchen på UNT eller Sportexpressen.se. Polis kommer att finnas närvarande på plats i anslutning till matcharenan.

 

 

Alla våra matcher sänds på UNT (unt.se) och SportExpressen Play (sportexpressenplay.se).

 

Du väljer själv om du tecknar ett abonnemang på UNT eller på SportExpressen Play.

Oavsett vilket alternativ du väljer så får klubben 99 kronor per sålt abonnemang.

 

Så här funkar det om du köper UNT-abonnemang:

Du betalar 199 kronor för tre månader (ordinarie pris 199 kronor per månad). Då

ingår alla matcher, allt som skrivs om klubben och all annan lokaljournalistik. 99

kronor per sålt abonnemang tillfaller klubben.

 

Efter de tre månaderna övergår prenumerationen till ordinarie Premium Digital

prenumeration, löpande per månad och utan bindningstid.

 

Köp abonnemang på UNT:

https://unt.se/artikel/stotta-dalkurd-i-ettan---kop-prenumerationspaket/jdmwoq1j

 

Så här funkar det om du köper abonnemang på SportExpressen Play:

Du betalar 99 kronor för första månaden. Hela intäkten tillfaller klubben. Därefter kostar det 199

kronor i månaden, för att se alla matcher med oss hela säsongen. Ingen del av

den summan tillfaller klubben. Ingen bindningstid.

 

I abonnemanget ingår alla våra matcher, men inte övriga matcher i Ettan och övrig

sport som sänds på SportExpressen Play.

 

Köp abonnemang på SportExpressen Play, ange värdekoden ”klubbkortet”:

https://www.sportexpressenplay.se/klubbkortet

 

Teckna nu och fortsätt följa oss hela säsongen i Ettan!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Dalkurd FF kallar till årsmöte den 23 februari.

Tisdag den 23 februari, med start klockan 19.00, håller Dalkurd FF årsmöte.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

News date: 01-02-2021

Tisdag den 23 februari, med start klockan 19.00, håller Dalkurd FF årsmöte.

 

Vi hälsar alla medlemmar i Dalkurd FF varmt välkomna till årsmöte den 23 februari klockan 19.00. Mötet kommer att hållas digitalt via videolänk på grund av rådande situation och är endast öppet för klubbens medlemmar. Anmäl ditt deltagande till cihan.dalaba@dalkurd.se

 

Videolänk kommer att skickas ut till alla som har anmält sig under dagen den 23 februari.

 

Dagordningen, verksamhetsberättelse, Dalkurds FF:s stadgar och övriga handlingar finns att tillgå på Dalkurds kansli. Maila till cihan.dalaba@dalkurd.se för möjligheten till att få tillgång till dessa.

 

Datum: Tisdag 23 februari

Tid: 19.00

Mötet hålls digitalt via Google Meet.

 

Varmt välkomna!

WE ARE OVERWHELMED BY YOUR SUPPORT AND DEDICATION!

Become a member of Dalkurd FF!

During the last couple of days, we have witnessed a storm of reactions and love from Sweden and way beyond the borders of Sweden in favor of our club name and our colors. We are positively surprised!

WE ARE OVERWHELMED BY YOUR
SUPPORT AND DEDICATION!

News date: 07-12-2020

We are overwhelmed by your support and your dedication! 

 

During the last couple of days, we have witnessed a storm of reactions and love from Sweden and way beyond the borders of Sweden in favor of our club name and our colors. We are positively surprised!

 

It has touched us to see the dedication from our supporters, who wants to keep the name, the club badge and our colors. Once again, you show the world that the Kurds are standing strong when it is needed.

 

The suggestion to change the name and the logo, which was published on our official channels on Thursday, was a matter of urgency economically to clarify the acute situation that we find ourselves in and which we have done for the last years.

 

We have only 150 paying members and this is not enough economically if we are serious about our ambitions to become a club for the members. If we want to attract the big sponsors, we need and we must become considerably more.

 

Our name and our club badge is our DNA. To be able to guarantee that it lives on in the future, we all need to do our duties! We now want to build on the current dedication that you have shown in the last couple of days. Now we need to pull ourselves together and begin our future victories together and never more alone!

 

Our goal is to gather 6 000 paying members until the 23rd of February! We invite you to join our forces: let us reach this goal and continue our success story with our name and our club badge.

 

Register yourself as a member now!

 

Our chairman Mr Sarkat Junad will pay the membership for the first 1 000 people who register themselves. Our sponsor Bazar Snabbgross will pay the membership for the following 1 000 people. The chairman of Dalkurd AB, Alan Dogan, will pay the membership for yet another 250 people. The principle of first come first served is applied. We also call for our old and new sponsors to continue to support us.

 

In other words, the supporters need to gather 3 750 paying members. Considering the last days dedication and the actual number of followers that we have on social media, this should be an easy match for our fans. 

 

We will publish daily updates on our website of how many members we have. 

 

Today we start a new journey together. Now, let’s come together, show the same dedication and become members. 

 

For those persons who wants to be included in the 2 250 already paid memberships, email to medlem@dalkurd.se

 

For residents in Sweden, use swish to pay for your membership to number: 123 650 48 23.

 

For residents outside of Sweden, you can pay for your membership by making a bank transfer:

 

IBAN: SE10 9500 0099 6034 0786 5330

BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

 

There are two types of memberships:

 

Membership - 25 EUR 

One membership in Dalkurd FF

 

Gold membership - 100 EUR

Membership in Dalkurd FF, for two people in the same family 

One season ticket for the home games in Division 1 (when the crowd may return to the stadiums)

Two Dalkurd Members Club cards, that gives 10% discount on over 100 companies

VI ÄR ÖVERVÄLDIGADE
ÖVER ERT ENGAGEMANG!

Bli medlem i Dalkurd FF!

Under de senaste två dagarna har vi kunnat bevittna en storm av reaktioner och kärlek i Sverige och långt bortanför Sveriges gränser till förmån för vårt klubbnamn och våra färger. Vi är positivt överraskade!

VI ÄR ÖVERVÄLDIGADE
ÖVER ERT ENGAGEMANG!

News date: 06-02-2021

Vi är överväldigade av ert stöd och ert engagemang!

 

Under de senaste två dagarna har vi kunnat bevittna en storm av reaktioner och kärlek i Sverige och långt bortanför Sveriges gränser till förmån för vårt klubbnamn och våra färger. Vi är positivt överraskade!

 

Det har berört innerligt att se engagemanget från våra supportrar som vill bibehålla namnet, klubbmärket och våra färger. Återigen visar ni för omvärlden att kurder står starka när det behövs. 

 

Förslaget om att byta namn och klubbmärke, som publicerades på våra officiella kanaler i torsdags, var ett ekonomiskt nödvändigt ont för att förtydliga det skarpa läge vi befinner oss i och som vi har gjort de senaste åren. 

 

Vi har endast 150 betalande medlemmar och detta räcker inte alls ekonomiskt om vi menar allvar med ambitionerna att bli en medlemsklubb. Ska vi attrahera de stora sponsorerna behöver vi och måste vi bli betydligt fler.

 

Vårt namn och vårt klubbmärke är vårt DNA. För att garantera att den lever vidare framåt behöver vi alla drar vårt strå till stacken! Vi vill nu bygga vidare på nuvarande engagemang som ni visat senaste dagarna. Nu tar vi oss själva i kragen och börjar våra framtida segrar tillsammans och aldrig mer ensamma!

 

Vårt mål är 6 000 betalande medlemmar till den 23 februari! Nu bjuder vi in er att göra gemensam sak med oss: låt oss komma upp till detta mål och fortsätta vår framgångssaga med vårt namn och vårt klubbmärke.  

 

Registrera dig som medlem redan nu!

Vår ordförande Sarkat Junad betalar medlemskapet för de 1 000 första personerna som registrera sig. Vår sponsor Bazar Snabbgross betalar medlemskapet för de nästföljande 1 000 personerna. Dalkurd AB:s ordförande Alan Dogan betalar medlemskapet för ytterligare 250 personer. Först till kvarn-principen gäller. Vi uppmanar även våra gamla och nuvarande sponsorer att fortsätta sponsra oss.

 

Med andra ord handlar det om att supportrarna ska få ihop 3 750 betalande medlemmar. Med tanke på de senaste dagarnas engagemang och det faktiska antalet följare vi har på våra sociala medier, så räknar vi med att det här bli en enkel match för våra supportrar.

 

Vi kommer dagligen uppdatera på vår hemsida hur många medlemmar vi är uppe i. 

 

Idag startar vi en ny resa tillsammans. Nu ser vi till att vi alla visar samma engagemang, går samman och blir medlemmar.

 

Det är väldigt enkelt att bli medlem i Dalkurd FF!

 

För personer som vill bli inkluderade i de 2 250 redan betalda medlemskapen, maila till medlem@dalkurd.se

 

För boende i Sverige går det att swish in ditt medlemskap till nummer: 123 650 48 23. 

 

För boende utanför Sverige går det att betala in sitt medlemskap via banköverföring till:

 

IBAN: SE10 9500 0099 6034 0786 5330

BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

 

Det finns två typer av medlemskap:

 

Medlemskap - 250 kr

Ett medlemskap i föreningen

 

Guldmedlemskap - 1 000 kr

Medlemskap, för två personer inom samma familj i föreningen

Ett säsongskort till hemmamatcherna i Ettan (när publik tillåts)

Två Dalkurd Members Club-kort, som ger 10% rabatt på över 100 företag

HEDERSORDFÖRANDE RAMAZAN KIZIL TACKAR FÖR SIG OCH VÄLKOMNAR NY ORDFÖRANDE I DALKURD FF.

Dalkurd FF höll extra årsmöte under kvällen den 30 december 2020.

Under kvällen den 30 december 2020 höll Dalkurd FF ett extra årsmöte sedan föreningens revisorer framfört behov av ett sådant. Under det extra årsmötet röstade föreningens medlemmar fram en ny styrelse för Dalkurd FF och för Dalkurd AB.

HEDERSORDFÖRANDE RAMAZAN KIZIL TACKAR FÖR SIG OCH VÄLKOMNAR NY ORDFÖRANDE I DALKURD FF.

News date: 30-12-2020

Under kvällen den 30 december 2020 höll Dalkurd FF ett extra årsmöte sedan föreningens revisorer framfört behov av ett sådant. Under det extra årsmötet röstade föreningens medlemmar fram en ny styrelse för Dalkurd FF och för Dalkurd AB.

 

I Dalkurd FF röstades Sarkat Junad fram till ny ordförande och följande personer röstades in i styrelsen som ledamöter:

 

Alan Dogan

Serdar Aydin

Ramazan Kizil

Sukrî Demir

Filip Andersson

Murat Mert

Rebeen Mohammad

Ahmed Shaker

 

Följande personer röstades in som suppleanter i Dalkurd FF:s styrelse:

 

Diana Zadius

Velat Kilincaslan

 

I Dalkurd AB kvarstår Alan Dogan som styrelseordförande och följande personer röstades in som ledamöter i styrelsen:

 

Sarkat Junad

Serdar Aydin

 

Följande person röstades in som suppleant i Dalkurd AB:s styrelse:

 

Filip Andersson

 

Dalkurd FF:s nya styrelseordförande Sarkat Junads första kommentar till att ha blivit framröstad till ordförande av medlemmarna:

 

”Kära Dalkurd-medlemmar,

 

Det är med stort privilegium som jag vill introducera mig själv som ny ordförande för Dalkurd FF, efter att ni medlemmar röstat fram mig på det extra årsmötet den 30 december 2020.

 

Jag ser väldigt mycket fram emot de utmaningar som vi har framför oss, att arbeta nära med de nya tränarna, styrelsen och självklart spelarna och medarbetarna i denna fantastiska förening. Vi kommer omedelbart inleda arbetet  med vår treårsplan mellan 2021-2024.

 

Alla strategier som rör föreningen, dess styrelse och en presentation av A-laget kommer att tas upp vid det ordinarie årsmötet i februari 2021.

 

Slutligen vill jag tacka Dalkurd FF:s avgående ordförande kak Ramazan Kizil, alla supportrar och alla personer som har stöttat Dalkurd FF och den kurdiska gemenskapen ända från starten.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Sarkat Junad”

 

Dalkurd AB:s styrelseordförande Alan Dogan kommenterar det extra årsmötet:

 

”Ett väl genomfört extra årsmöte är till ända och min känsla är att såväl Dalkurd FF som Dalkurd AB har fått sylvassa styrelser som innehåller oerhörd kompetens, internationella kontakter, erfarenheter och god förankring i Uppsala. Jag vill också passa på att tacka Ramazan Kizil för lång och gedigen tjänst som ordförande för Dalkurd och ser väldigt mycket fram emot att fortsätta det goda samarbetet med honom som hedersordförande tillika ny ledamot i Dalkurd FF:s styrelse. Dalkurd kommer omedelbart att sätta igång ett grundligt arbete för att föreningens A-lag skall ta sig tillbaka till fotbollens finrum och att vi fortsätter forma den respekterade akademi som vi alltid har eftersträvat att vara.”

 

Kontaktperson för svensk media gällande frågor som rör årsmötet:

 

Alan Dogan

alan.dogan@dalkurd.se

 

Kontaktperson för kurdisk och internationell media gällande frågor som rör årsmötet:

 

Darawan Hama

+964 750 893 61 64

darawan.hama@dalkurd.se

DALKURD FF NOMINERADE TILL SVENSKA JÄMSTÄLLDHETSPRISET

Priset delas ut av Forum Jämställdhet.

Dalkurd FF har blivit nominerade till Svenska Jämställdhetspriset 2021, ett pris som delas ut av Forum Jämställdhet.

DALKURD FF NOMINERADE TILL
SVENSKA JÄMSTÄLLDHETSPRISET

News date: 12-10-2020

Dalkurd FF har blivit nominerade till Svenska Jämställdhetspriset 2021, ett pris som delas ut av Forum Jämställdhet. Tatiana Håkansson, ansvarig för akademin och CSR i Dalkurd FF, är mycket nöjd med nomineringen:


— Nomineringen är ett synligt bevis på att vi i Dalkurd jobbar varje dag med jämställdhetsintegration. Detta sker i all vår verksamhet, men framförallt via våra CSR-projekt som har fått blomma ut. Med små medel har vi kunnat implementera viktiga värden in i vår förening och planterat jämställdhetsintegration ute i lokalsamhället. Dalkurd är mer än bara fotboll, säger Tatiana Håkansson.

Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset presenteras på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens som äger rum digitalt den 2-3 februari 2021.

PARTNERS