PÅGÅENDE PROJEKT

DESSA CSR-PROJEKT ÄR IGÅNG JUST NU

STARKA KVINNOR

Starka Kvinnor är ett socialt nätverk som bjuder in till samhällsdialog med olika samhällsaktörer som till exempel Polisen och Socialtjänsten. Starka Kvinnor bidrar till att välkomna kvinnor till det nya samhället genom bland annat dialog och dans. Nätverksträffarna äger rum en gång i månaden, främst på lördagseftermiddagar.  

SPORTIS/TJEJ-SPORTIS

Sportis och Tjej-Sportis är kostnadsfria öppna idrottsverksamheter i Gottsunda/Bäcklösa för barn i årskurs 3-6. 

Barnen får komma till Sportis/TjejSportis och leka i idrottshallen tillsammans med andra barn.

Verksamheten leds av våra unga ledare i Dalkurd FF. 

Det krävs ingen föranmälan och barnen behöver inga träningskläder. Det är helt enkelt bara för barnen att dyka upp.

FRITIDS-HÄNGET

Fritids-hänget är ett värdegrundsarbete ute på fritidsgårdar och fritidsklubbar. Dalkurds A-lagspelare samt kanslipersonal för dialog med ungdomar i åldrarna 13-18 år. Det är denna målgrupp som vi anser är mest formbara. Två gånger i veckan kommer Dalkurd att hälsa på i fritidsgården/fritidsklubben med spelare samt kanslipersonal. Vecka 13 skulle bli starten för projektet, men vi har flyttat fram projektstarten på grund av Corona-pandemin. 

PARA-FOTBOLL

Ungdomar med funktionsvariationer har möjlighet att komma till Footyard för fotbollsträning, en gång i veckan. Parafotbollen är ett integrationsutbyte mellan Dalkurd FF och Fyrisgårdens parafotboll, där vi som förening tillhandahåller unga ledare från oss.

FOTBOLLSSKOLA I GOTTSUNDA 2020

Fotbollsskolan i Gottsunda har varit en allsidig träning för barn och ungdomar i Gottsunda, under sommarlovet 2020. Ungdomarna och barnen får spela fotboll tillsammans med vår kanslipersonal och våra ungdomsledare och får samtidigt möjligheten att lära känna Dalkurd FF som förening.