SOCIALA KOMMITTÉN

EN GRUNDBULT I DALKURD FF

DALKURD BILDADES SOM ETT SOCIALT PROJEKT

Att engagera sig i sociala projekt, så som att engagera sig aktivt för ungdomarnas framtid men även i sociala problem världen över genomsyrar hela föreningsverksamheten. Dalkurd bildades initialt som ett socialt projekt för att i första hand stötta och engagera ungdomar som riskerade att hamna i olika former av utanförskap. Sportsligt har det varit en framgångssaga, mycket tack vare det sociala engagemanget som har genomsyrat föreningen.
Vi kommer därför att stolt fortsätta arbeta med sociala frågor.
 Det sportsliga och det sociala är två stöttepelare som kommer att vara bärande för föreningens anda.

 

VAD GÖR SOCIALA KOMMITTÉN?

Vårt primära fokus är samhällsengagemang där vi gör samhällsnytta, genom bland annat ungdomsverksamhet och kvinnoverksamhet. I vårt arbete jobbar vi med jämställdhet, demokratisk fostran, inkludering och övrig social utveckling och tillhörighet.