STUDENTERNAS IP

SVERIGES FÖRSTA ARENA MED HBTQ-DIPLOMERING

ARENAN MITT I STADEN

Studenternas IP stod färdig 1909 och har sedan dess varit Uppsalas främsta idrottsarena. Med sitt centrala och natursköna läge är arenan en stolthet för alla Uppsala-bor. Studenternas är en kommunal anläggning som innefattar såväl en fotbollsarena som en bandyarena. 2015 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att renovera fotbollsarenan och 2017 påbörjades ombyggnationen. Fotbollsarenan kommer att stå färdig i mitten på 2020 och underlaget byts till konstgräs. Läktarkapaciteten kommer att utökas från dåvarande 6 000 åskådarplatser till 10 000 åskådarplatser vid fotboll. Arenan kommer även att nyttjas för konserter och andra evenemang och kommer då att ha en totalkapacitet på 13 000 åskådare.

 

Studenternas IP kommer att bli unik i sitt slag, genom att den kommer att vara den första arenan i Sverige som hbtq-diplomeras. Detta innebär att personal och föreningar som kommer ha sin verksamhet på arenan ska gå en utbildning i hbtq-frågor. Arenan ska även anpassas så att det finns toaletter och omklädningsrum tillgängliga för alla, oavsett upplevd könstillhörighet. Studenternas IP kommer således bli en inkluderande arena, där alla ska kunna känna sig välkomna.