Dalkurd FF 12 sall debêt damezrênrawe, ême hengawî gewre dehawêjîn ta legell teknelojiya u perresendinî peywendîda bimênînewe. Herweha ême baş agadarîn le hez u arezû u pallpiştîkirdinî hewadaran u hawrrêkanî seranserî cîhan u demanewêt leberamber eweda êmeş şitêktan pê bideynewe. Helldestîn be ziyatir nizîkkirdintan le tîmeke u bexêrayî u beasanî zaniyarîtan pê degeyenîn.
Boye ême emrro dest dekeyin be destpêkirdinî applicatione nwêkeman! Lêreda detwanin agadarî diwayîn hewallekan bibin. Detwanin şitumekî beyadewerîkirdin u bilît bikrrin u diwayîn hewall bixwêninewe.
Leheman katda, applicationeke nwê dekrêtewe be taybetmendî taze, bo nmûne bekarhêner detwanêt pêş hemû kesêk hewallekan werbigrêt, girêbestî taybetî bikat leser şitumekî beyadewerîkirdin u zor ziyatir.
Bem ziwane hewallî ziyatirtan pê dedeyin, bellam ta ew kate detwanin lêrewe appeke dagirin.
Dalkurd FF 12 sall debêt damezrênrawe, ême hengawî gewre dehawêjîn ta legell teknelojiya u perresendinî peywendîda bimênînewe. Herweha ême baş agadarîn le hez u arezû u pallpiştîkirdinî hewadaran u hawrrêkanî seranserî cîhan u demanewêt leberamber eweda êmeş şitêktan pê bideynewe. Helldestîn be ziyatir nizîkkirdintan le tîmeke u bexêrayî u beasanî zaniyarîtan pê degeyenîn.
Boye ême emrro dest dekeyin be destpêkirdinî applicatione nwêkeman! Lêreda detwanin agadarî diwayîn hewallekan bibin. Detwanin şitumekî beyadewerîkirdin u bilît bikrrin u diwayîn hewall bixwêninewe.
Leheman katda, applicationeke nwê dekrêtewe be taybetmendî taze, bo nmûne bekarhêner detwanêt pêş hemû kesêk hewallekan werbigrêt, girêbestî taybetî bikat leser şitumekî beyadewerîkirdin u zor ziyatir.
Bem ziwane hewallî ziyatirtan pê dedeyin, bellam ta ew kate detwanin lêrewe appeke dagirin.

Apple Store

Glad sommar biji Dalkurd!