Li jêr hun dikarin nav û agahîyên têkîlî ji kesên ku di Dalkurdê de kar dikin bibînin. Hun dikarin tiştên giştî bişînin info@dalkurd.se re jî.

Serok
Ramazan Kizil
070-755 54 03
ramazan.kizil@nulldalkurd.se

Berpirsîyarê sporê
Gazmend Bahtiri
gazmend.bahtiri@nulldalkurd.se

Berpirsîyarê piyasê
Aram Dogan
070-866 86 75
aram.dogan@nulldalkurd.se

Berpirsîyarê çapemenî û komunîkasyon/Berpirsîyarê bilêtan
Cihan Dalaba
073-952 24 24
cihan.dalaba@nulldalkurd.se


RÊBERÊ TAXIMA SERÎ

Antrenor
Paul Olausson
paul.olausson@nulldalkurd.se

Antrenorê alîkarî
Anders Wasserman
anders.wasserman@nulldalkurd.se

Antrenorê alîkarî
Jonatan Berg
jonatan.berg@nulldalkurd.se

Tedawîkarê êşa
Niclas Dymling
niclas.dymling@nulldalkurd.se

Antrenorê qelevanan
Jonas Bylund
jonas.bylund@nulldalkurd.se

Team Manager
Azad Kizil
azad.kizil@nulldalkurd.se

Doktor
Masih Khedri
masih.khedri@nulldalkurd.se


RÊBERÊ AKADEMÎYA CIWANAN

Berpirsyarê ciwana yê wekîltayînkirî  
Einar Brekkan
einar.brekkan@nulldalkurd.se

Berpirsyarê pêşveçûn
Edvard Ståhlberg
edvard.stahlberg@nulldalkurd.se