Wek projeyekî komellayetî ledayik bû

Desitpêkirdinî yaneke le 2004 behoy zorî herzekarekanewe bû “jiyanêkî narrêk”. Dalkurd FF wa dandra ke wek cêgireweyek bo doxeke u egerêk bo damezrandinî dahatûyekî baştir kar bikat. Beşî berpirsyarêtî komellayetîy kompanya pêşînebûnî Dalkurd bû u her leseretawe şiwênkewtey tîmeke bû.

Zortirîn projey komellayetîy têbînîkiraw birîtî bû le projeyekî xêrxwazî bo pallpiştîkirdinî qurbanîyanî bûmelerzey şarî Wanî Kurdî, ke le 6î novemberî 2011 rûy da. Le diway eweş, pallpiştîkirdinî yarîgay Skytteholms IP le Stockholm, Dalkurd lewêda çawî be kesekanî ser TV u estêrekanî Allsvenskan kewt.

Berpirsyarêtîy komellayetî erkêk e, karêk e legell amancêk ke hergîz le Dalkurd FF kotayî nayet. Hendêk rêkxiraw hen be berpirsyarêtîy komellayetî kar deken – Dalkurd be xawen berpirsyarêtîy komellayetî ledayik bû e.

Geyiştin be beriztrîn asitî serkewtin le kemtrîn katda

Xellikanêkî kem têbînî serkewtinî Dalkurd FF kird le qonaxî şeşem le yekem werizî yarîkirdinda, bellam katêk lepirr sinûrekanyan şikand u le qonaxekanî pêncem, çiwarem u sêyemda serkewtinyan hêna, xellikan tuşî sersurrman bûn u deyan pirsî, emane kên? ta key em geşte awa berdewam debêt?

Dalkurd FF berdewam bû le serkewtinî xulekanî hemû sallekan heta degeyişte qonaxî yekem, u em serkewtine ta pênc sall berdewam bû. Em serkewtine geştêk bû tenanet hîç swîdîyek hergîz tomarî nekrduwe u emeş tenya behoy amrazî “be xêrayî tewaw” bû ke amajey dekirde ser riwanînekanî naw yarîgake.

Karêkî werzişî lenaw yaneke heye kewa hîç kat bêcge le zincîrey serkewtin hîçî tir amancî nebêt u hemû kat bo pelamardanî dillxoşî u serincrrakêşî cemawerî futboll biwestêt. Karî ême eweye ke debêt bîrkirdinewekanî yarîzan leser yarîga bêt, bellam dillî rûy le cemawer bêt.

kilîlêk bo yekxistin

Dalkurd bo zorbey herzekarekan u daybabekanyan bote beşêkî giringî yekxistineke. Lenaw Dalkurd aşnay daybabî endamekanî tir debin ke paşbinemayan wek yeke yaxud ciyawaze. Rahênanekan, yarîyekan u çalakîyekanî naw komelleke bote xallî kobûnewe u derfetî çune naw komellgakeda.

Serincî mîdiya

Le sallî 2004 ta êsta yaney kem hen ke wek Dalkurd FF serincêkî firawanyan bo xoyan rakêşawe. Bîrokey beşidarîkirdinî çînî hejaran le yarîkirdinî futboll, yekxistin u berpirsyarêtîy komellga hokarî em serincen.

Rojnamekanî Aftonbladet, Dagens Nyheter, SVT och Svenska Dagbladet tîşkiyan xistibuwe ser serkewtinekanî yaneke u fîlmî dokomêntarîyan leser Dalkurd dirust kirduwe. Ziyad leweş, Dalkurd şiwênî xoy le kenallekanî Expressen (bo rizgarkirdinî wan), u TV4 kirdotewe.

Dalkurd hewadaranî zorî heye. Le laperrey facebookî (ke benawî “Dalkurd Supporter”) e ziyatir le 14000 endamî hebû (le 4î Nîsanî 2012). Lekatêkda ke em sitûne denûsîn, jimarey endamanî geyiştote 1,3 Milyon endam (le 9î Martî 2016). Em jimareye zor ziyatire le jimarey pallpiştanî  zorbey yanekanî Allsvenskan.

Têrrwanîn

Ême hergîz dillaram u razî nabîn bellku hemîşe le pêşkewtin berdewam debîn. Têrrwanînman le qonaxî êstada kara nîye u ewe nîye ke ême gerekmane. Be her çeşnêk bêt ême geşesendinman dewêt. Xewnêkman heye u têrrwanînêk ke bibîne yekêk le yane serekîyekanî Siwîd. Bellam tenha leser astî futboll ne, bellku komellayetîş.