Dalkurd brsî bû bo tollekirdinewe beramber IFK Värnamo dway yarîyekey pêşûtir- Em careyan lenaw yarîgay Dalkurd yarî kira. Yarîyeke lelayen herdû tîmeke be heman asit kira ke beyeksanbûn u bêgoll kotayîy pê hat.

Layenî Dalkurd sererray azar pêgeyiştinyan, twanîyan be çust u çalakî dijî Värnamo yarî bikatin ke emeş buwe egerî bedest nehênanî top beasanî lelayen Värnamo. Värnamokan neyan twanî bihesênewe behoy pallepestoy Dalkurd leseryan u Dalkurd çendîn helî golkirdinyan bo rexisa u dillniya bûn lewey beşêwazêkî wîstiraw yarîyan destpêkirduwe. Yarîzanî taze tomarkiraw, Kujtim Bala, boxoy herrşeyêkî hemîşeyî bû u baştirîn yarîzanî nîwey yekem bû. Yarîzan u baştirîn gollkarî tomarkirawî nwê Akpoveta yekem derkewtinî pîşan da u hendêk sat u ezmûnî başî pêşkeş kird. Be nzîkbûnewe le kotayîy nîwey yekemda astî twanay yarîkirdinyan berew kemî royişt u Cederkvist yarîzanî Värnamo derfetî ziyatirî gollkirdinî bo rexsa bellam serkewtû nebû. Nîwey yekem be 0-0 le beramber 803 bînerda kotayîy pê hat.

 
Poya Asbaghi le kotayî nîwey yekemda gûtî: “Be têrrwanînî ême sererray tûşbûnî hendêk le yarîzanekanman be pêkan u bûnî yarîzanî nwê le tîmekeda min xoşhalm be şêwazî yarîkirdinî yarîzanekanman lem êwareda”

Nîwey duwem weku nîwey yekem be çust u çallakî destî pê nekird. Leciyatî ewe Dalkurdman be na-çalak bînî u sererray ewey zorbey kat topekeyan ledest buwe, neyan twanî hîç gollêk tomar biken. Bergirîkarî Värnamo hîç griftêkî nebû le bergirîkirdin beramber Dalkurd ke duçarî astengî debûyewe le parêzgarîkirdinî topekeyan le hêllî bergirîkirdinî tîmî Värnamo. Asbaghi ziyatir hewllî da u yarîzanî yedeg, Leonard Pllanay hênaye naw yarîga u ewîş be coş u xiroşewe yarîy kird. Zorbey hêrrişekanî Dalkurd be lêdanî korrner kotayî hat, hendêkîşyan derfetî gollkirdinî başyan rexsand. Baştirîn hel bo yaney Värnamo le xulekî 75 da bû ke yarîzan Cederqvist serkewtû nebû le tomarkirdinî goll. Yarîyeke be 0-0 kotayî hat u pêwîste Dalkurd be encameke dillxoş bêtin, çunke Värnamo helî baştiryan bo rexsabû.

Le dway encamî yarîyeke Asbaghi gûtî: “Emrro ême helî birdineweman rexsand bellam gollparêzî yanekey tir twanî bergirîyekî baş bikat u tîmekey rizgar bikat. Beheman şêwe ewanîş helî birdinewey başyan hebû boye lew bawerredam herdû tîmeke şikistyan be helekanî yektir hêna”.