Beşidarîkirdin le projekanî komelle, bo nimûne beşidarîkirdinêkî çalakane le baştirkirdinî dahatûy gencekan herweha kêşe komellayetîyekanî dewruberî cîhan, emane birîtîn le çalakîy tewawî naw rêkxiraweke. Amancî serekî Dalkurd birîtî bû le pallpiştîkirdin u beşidarîkirdinî gencan, ewaney ke le metirsî dan behoy şêwazî ciyawazî derxistin u dûrkewtinewe, ema gencane beşidar bin lem çalakîyane.

komîtey komelley Dalkurd

Lem sê salley rabirdû, Dalkurd FF wek komîteyekî komelleyî beşidarî le encûmeneke kird. Pêkhatey komelleke lemawey  çend sallêkda geşey kird u êsta xawen zor endamin ke niwênerin le yekey nîştecêkirdin, xizmetguzarîy komellayetî, çawdêrîkirdinî nexoşî derekî, yarîzanekanî tîmî serekî u ewaney ke be şêwazî ciyawaz peywendîyan kirduwe bew gencaney ke jiyanyan le metirsîdaye.

maria kristina tommy2 dammen2 ramazan
Endamany komîtey komellayetîyeke pêk dên le Maria Ahlnander, Kristina Svensson, Tommy Hvenström,Christer Damm och Ramazan Kizil.

Maria Ahlnander, 50 sall. Maria lemew pêş zor sall karî kirduwe le peresendin u geşekirdinî tak û rêkxiraweyî, le êstada le M Ahlnander AB kar dekat. Le payizî  2014we wek endamî komîte kar dekat u wek hawkarêk le xulekan yarmetîdere.
Maria dellêt: Komîtey komelleke rêgayek bû bo min kewa beşidar bim le yekêtîy Borlänge, be rêgay komîtey komellayetîy Dalkurd beşidar bûm le geşesendinî xellikan, hest be taybetmendî u îmtiyaz dekem.

Kristina Svensson, 55 sall.
Kristina dellêt: Dalkurd FF hemîşe le dillimda debêt. Zor çêjbexşe ke beşêk bît le komîte komelleke u Dalkurd FF. 

Tommy Hvenström, 65 sall.  Tommy ziyatir le 40 sall karî legell gencan kirduwe le şarewanîy Borlänge u Tunabyggen.

Christer Damm, 66 sall. Arîkar u çalakwanî komelleke. Christer legell xellikan ziyatir le 40 sall karî krduwe ـــ betaybetî legell gencan ـــ Christer mawey pênc salle legell Dalkurd FF kar dekat.
Christer dellêt: Min supasî Birrwa Nowri dekem ke way lê kirdim têbigem ke Dalkurd awêteyeke xawen dillêkî gewreye u hemû kesêkîş şayenî helî duweme.

Ramazan Kizil (Muxtar), 58 sall. Xawen pîşey azad, berpirsî staf u kirrîn u froştine le pênc kompaniyay biçûktir. Ramazan endamêkî peroş bû yekêke le beşidarbuwanî desitpêkirdinî yaneke le 2004 da.
Ramazan, ke yekêkî tire le serokekanî yaneke, dellêt: Ke xellik pêwîstî be yarmetî bû êmeş yarmetî dedeyin, ew yarmetîdane erkî hemû kesêke. 

Ewey ke bas nekrawe kaptinî yaneke, Peshraw Azizi e.

 


Çalakîye dûbarekirawekan

Ême çalakî “piyasey şewan”man heye le gerreke qereballixekan. Dalkurd FF têbînî ewey kird em çalakîye rêgayekî serkewtuwe bo geştin be kesanî pêgeyiştû u herzekar. Derfetêke bo desitpêkirdinî peywendî ziyatir be şêwazî darriştey ziyatir. Ême hendêk yarîzanî tîmî serekîman heye le rabirdû u êstaş le qutabixanekanda beşidarin. Pêşitir ême le Maserskolan karman kirduwe (qutabixaneyekî nawendîye le Borlänge).


Pirojekani dahatû

Le êstada yarîzanman heye ke beşidarin le programî IM le Hushagsgymnasiet (qutabixaneyekî diwanawendîye). Mebest leme eweye ke be bekarhênanî dû yarîzan le tîmî serekî bitwanîn be çalakî ciyawaz gencî tir bihênîne naw komellgakeda. Amanceke bedesitihênanî gencane bo dozînewey arezuwekanî xoyan.

Lemawey hawînî 2014, şarewanî HVB şiwênî nîştecêbûnî bo mindalle aware bêkesekanyan le Borlange kirdewe. Heftey carêk bo dû kajêr rahênanî futbollman hebû bo ew gencane. Rahênanekan le yarîgay Dalkurd encam dediran. Herweha le pişuwekanda xul u çend çalakî tirman encam deda.

Le payizî 2015ewe, grupêkî kiçanman heye ke ser be programî IMin, le heftey carêk kodebinewe. Le 11 kiç pêk dên. Eme pirrojeyeke legell Verdandi encam dirawe. Hawkat, herdû yanekanî ABF u BK Masen (yaney miştekollin) beşdarin.


Tîmekanî gencan

Bêcige le tîmî serekî, nizîkey 200 mindallman heye ke temenyan lenêwan 7-19 salle. Beçalakî beşidarî dekeyin le bexşînî zanyarî pêwîsit leser pabendibûne komellayetîyekan, agadarkirdinewey giringî tendirustîy baş u dostayetî. Herweha Dalkurd kar dekat bo desitpêkirdinî karêkî ekadîmî.


IMG_7243

Grupî pellperrkê

Herweha Dalkurd grupî hellperrkêy kiçanî heye le polekanî xwêndinî 7-9n. Kiçekan le hefteyekda carêk kodebinewe u wanekanî hellperrkêy kurdî werdegrin. Niyazekanî grupeke berzin u amanciyan eweye ke le rûdawe ciyawazekanda çalakîyekanyan encam biden. Le êstada 15 kiçî semakar heye ke le netewey ciyawazin u lelayen dû mamostawe serperiştî dekrên.