Demanewêt lerrêgey em emailewe rojêk pêş yarî peywendîman pêwe biken (info@dalkurd.se). Debêt nawtan u ew ew kompanyayey ke niwênerayetî deken tomar biken.

Pêwanekan
Bo bedesithenanî piştgîrî le yarîyekanî Dalkurd FF, pêwîste hemû dawakrawekan u rêsakanî Dalkurd FF cêbecê biken ke bendin be werzekewe.

Emane mafî wergirtinî piştgîrîyan heye:
• Rojnamenûsî werzişî ke kartî pênasey rojnamegerî lelayen Yekêtî Rojnamegerî Siwîdîyewe be tawanbar danrabêt.
• Rojnamenûsî werzişî ke hellgirî kartî pênasey AIPS e.
• Xp tomarkirdin bew kompanya mîdiyayeî ke niwênerayetî dekeyit.
• Legell eweşda Dalkurd FF detwanêt takane piştgîrîtan pê bibexşêt.

Zaniyarîye kirdarîyekan

• Rojnamenûsekan u wênegirekan ke geyiştine Domnarvsvallen pêwîste nawî xoyan u ew kompaniyayey ke niwênerayetî deken tomar biken.

• Şiwênî westanî otombîl bo mîdiyakaran terxan kirawe, dekewête pêşewey Domnarvsvallen, le lay çepî derwaze serekîyeke.

• Bo bedesithênanî pişitgîrî u çûne naw yarîgawe, pêwîste serdanî fermanberî pişitgîrîkirdin biken.

Jûrî rojnamegerî
Jûrî rojnamegerî le Domnarvsvallen dekewête serewey nawçey başûr, lew şiwêney ke pilîkanî ciyakerewe hen ke berew jûreke derrwat.

Kongirey rojnamegerî
Kongirey rojnamegerî 15 xulek diway fîkey kotayî dest pê dekat. Yarîzanekanî Dalkurd FF u rahênerekan her legell tewawbûnî kongireke amade debin.

ZOR BEXÊRBÊN BO DOMNARVSVALLEN!