Att engagera sig i sociala projekt, så som att engagera sig aktivt för ungdomarnas framtid men även i sociala problem världen över genomsyrar hela föreningsverksamheten.

Dalkurd bildades initialt som ett socialt projekt för att i första hand stötta och engagera ungdomar som riskerade att hamna i olika former av utanförskap. Sportsligt har det varit en framgångssaga, mycket tack vare det sociala engagemanget som har genomsyrat föreningen.
Vi kommer därför att stolt fortsätta arbeta med sociala frågor.
Det sportsliga och det sociala är två stöttepelare som kommer att vara bärande för föreningens anda.

SOCIALA KOMMITTÉN

Sedan fyra år tillbaka har Dalkurd FF en Social Kommitté knuten till styrelsen. Den sociala delen av verksamheten har utvecklats under åren och består idag av flera medlemmar vilka är representanter från bostadsbolag, socialtjänsten, öppenvården, A-lagsspelare med flera, vilka på olika sätt kommer i kontakt med ungdomar i riskzonen.

maria kristina tommy2 dammen2 ramazan
Sociala kommittén består av Maria Ahlnander, Kristina Svensson, Tommy Hvenström,
Christer Damm och Ramazan Kizil.

Maria Ahlnander, 50. Maria har tidigare arbetat många år med individ och organisationsutveckling och i dagsläget stationerad på M Ahlnander AB. Hon har varit en medlem i sociala kommittén sedan hösten 2014 där bidrar med utbildning och stöttning.
Att tillhöra sociala kommittén är ett sätt för mig att bidra till Borlänges föreningsliv, att genom Dalkurd:s sociala kommitté  kunna bidra till människors växande känner jag som ett privilegium, säger Maria.

Kristina Svensson, 55. Fritidspedagog. 
Dalkurd FF kommer alltid att finnas i mitt hjärta. Det är så roligt att vara del av den sociala kommittén och Dalkurd FF, säger Kristina.

Tommy Hvenström, 65. Tommy har arbetat med ungdomar i 40 år genom Borlänge Kommun och Tunabyggen.

Christer Damm, 66. Socialarbetare. Christer har arbetat med människor – och framförallt ungdomar – i ca 40 år. Christer har varit delaktig i Dalkurd FF i fem år.
Jag tackar Brwa Nouri som fick mig att förstå att Dalkurd är en förening med ett stort hjärta och där alla är värda en andra chans, säger Christer.

Ramazan Kizil (Muxtar), 58. Egen företagare, personal och marknadsansvarig för fem mindre företag. Ramazan var en av eldsjälarna som startade klubben 2004. 
När människor behöver hjälp så hjälper man till, det är alla människors uppgift, säger Ramazan som även är klubbens ordförande.

Saknas på bild gör lagkapten Peshraw Azizi.


TIDIGARE AKTIVITETER

Vi har haft ”nattvandringar” på hårt belastade bostadsområden. Dalkurd FF har kunnat notera att detta varit ett framgångsrikt sätt att nå vuxna och ungdomar. En möjlighet att initiera fortsatt kontakt i mer strukturerade former. Vi har haft A-lagsspelare som varit och är involverade i skolan. Tidigare har vi varit i Maserskolan (högstadieskola i Borlänge).