Dalkurd ser det som sin plikt att bidra till ett bättre samhälle och gör det gärna tillsammans eller med stöd av näringslivet. Företagen och organisationerna nedan är en viktig del i vårt sociala arbete.

trevligt-folk-farg-cmyk.eps